Facebook ikonka prawy margines

Regulamin

Czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle może zostać każdy. Zapisać się do wypożyczalni można w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, Wypożyczalni dla Dorosłych i we wszystkich filiach MBP w Jaśle.

By zostać czytelnikiem należy:

  • przyjść do Biblioteki
  • wypełnić kartę zapisu
  • dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać karty zapisu podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych, do zapisania dziecka potrzebny jest jego PESEL
  • okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) lub legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie)
  • zapoznać się z Regulaminem korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle
  • podpisać i odebrać kartę biblioteczną

Wyrobienie karty bibliotecznej jest bezpłatne, natomiast w przypadku zagubienia karty, opłata za wydanie duplikatu wynosi 5 zł.

Karta biblioteczna uprawnia do korzystania ze zbiorów znajdujących się w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, Wypożyczalni dla Dorosłych, Czyelni głównej, Czytelni Regionalnej i wszystkich filiach MBP w Jaśle. W każdej wypożyczalni czytelnik może jednorazowo pożyczyć 8 książek na okres 30 dni.

Zapisując się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, czytelnik otrzymuje własne konto w systemie obsługi czytelników SOWA OPAC. Po zalogowaniu się, może sprawdzać terminy zwrotów wypożyczonych pozycji, dokonywać zamówień, rezerwacji i prolongat.

Aby skorzystać na miejscu z materiałów znajdujących się w czytelniach i wypożyczalniach /książek, czasopism, zbiorów specjalnych, komputerowych baz danych/ należy zostawić u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną lub ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument z fotografią).

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAŚLE

        - karta zapisu dla dzieci

        - karta zapisu dla dorosłych