Facebook ikonka prawy margines

Wystawa: Bogu na chwałę a Ojczyźnie na pożytek

08 maja - 29 czerwca 2012
Wystawa: Bogu na chwałę a Ojczyźnie na pożytek

8 maja - 29 czerwca, hol Biblioteki


Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na wystawę „Przedwojenne jasielskie gimnazja” z cyklu - Ocalić od zapomnienia. Wystawa prezentuje historię dwóch jasielskich gimnazjów: Państwowego Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego i Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Błogosławionej Jolanty do roku 1939.

Na wystawie prezentowane są archiwalne zdjęcia i materiały pochodzące ze zbiorów I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, Muzeum Regionalnego w Jaśle i osób prywatnych. Są to m.in. pamiątkowe fotografie uczennic Gimnazjum Żeńskiego, zdjęcia klasowe uczniów wraz z profesorami, tableau absolwentów, fotografie ze wspólnych zabaw i wycieczek, kopie świadectw i dyplomów oraz wydawanych wówczas gazetek „Młody Geograf” i „Jasielskie Bzdury”. Przedstawione zostały sylwetki kadry nauczycielskiej obu szkół. Niezwykle żywym urozmaiceniem są barwne wspomnienia byłych uczennic i uczniów z lat szkolnych.

Na rozległym obszarze Galicji między Nowym Sączem, Tarnowem a Samborem, Jasło stało się pierwszym miastem, w którym w 1868 r. utworzono gimnazjum dzięki staraniom burmistrza Antoniego Koralewskiego i okolicznej szlachty. Utworzenie C.K. Gimnazjum było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii miasta drugiej połowy XIX w. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. usunięto z nazwy szkoły litery C.K. i nadano oficjalną nazwę Państwowe Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego. W 1909 r., dzięki zaangażowaniu grupy profesorów, utworzone zostało Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Błogosławionej Jolanty. Niestety gimnazjum zburzone w czasie wojny nie zostało reaktywowane a dziewczęta podjęły naukę w Gimnazjum i Liceum im. Króla St. Leszczyńskiego. Przedwojenny okres działalności szkół to przede wszystkim wysiłek włożony w organizację nauczania, kształtowania klimatu wychowawczego i edukacji patriotycznej. Klimat ten tworzyli wybitni profesorowie, weterani powstania styczniowego i walk o niepodległość Polski. Hasło zawarte w akcie poświęcenia: „Bogu na chwałę a Ojczyźnie na pożytek”, stało się podstawowym kierunkiem pracy dydaktyczno-wychowawczej, konsekwentnie realizowanym w latach zaborów i w okresie międzywojennym.

Organizatorzy dziękują Muzeum Regionalnemu w Jaśle, I Liceum Ogólnokształcącemu w Jaśle oraz osobom prywatnym za udostępnienie materiałów prezentowanych na wystawie.