Facebook ikonka prawy margines

Dla bibliotekarzy: Najważniejsze tendencje

piątek, 15 lutego 2013
Dla bibliotekarzy: Najważniejsze tendencje

15 lutego 2013 r. odbyło się seminarium szkoleniowe, na którym zostały omówione istotne tendencje w działalności bibliotek publicznych powiatu jasielskiego w 2012 roku.

W prezentacji podsumowującej działalność bibliotek dyrektor MBP w Jaśle, Małgorzata Piekarska zwróciła uwagę na ciągle zbyt niskie nakłady na zakup nowości, mimo że zbiory są przestarzałe i wymagają uzupełnień i aktualizacji; dotychczas nie podjęto żadnych prac w zakresie komputeryzacji zbiorów w dwóch gminach. Odnotowano niewielki wzrost liczby ogółu czytelników  i czytelników najmłodszych (do lat 15) oraz liczby wypożyczonych na zewnątrz książek, ale nieznaczny spadek odwiedzin w czytelniach. Pozyskane środki finansowe poprzez realizację projektów wzbogaciły działalność  kulturalno-edukacyjną w MBP w Jaśle, GCKiCz  Brzyskach, GBP w Dębowcu, GBP  w Jaśle z siedzibą w Szebniach, GBP w Kołaczycach, GBP w Osieku Jasielskim, GOKiCz   w Skołyszynie i GBP w Tarnowcu.

Stanisława Ablewicz oraz Izabela Tomaszewska przedstawiły, w jaki sposób Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach w  pełni wykorzystuje możliwości, jakie niesie za  sobą udział w Programie Rozwoju Bibliotek. Przedstawiono projekty tej biblioteki na rzecz środowiska lokalnego.
Władysława Gałuszka i Krystyna Czechowicz omówiły promocję czytelnictwa poprzez działalność Dyskusyjnych Klubów Książki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu, która ma duże doświadczenie w prowadzeniu  klubów  przeznaczonych dla dorosłych, dla młodzieży i dla dzieci. Dyskusyjne Kluby Książki istnieją także w MBP w Jaśle oraz gminach: Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski, Skołyszyn.
Szkolenie zakończyły warsztaty wyszukiwania informacji on-line prowadzone przez Agatę Warywodę z MBP w Jaśle.