Facebook ikonka prawy margines

Konkursy: XXIX Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”

01 marca - 31 maja 2024
Konkursy: XXIX Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”

Zakończyliśmy przyjmowanie prac na XXIX Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”. Prace zostały rozpakowane oraz sprawdzona została zgodności nadesłanych prac i dokumentów z Regulaminem Konkursu.

Osoby, które złożyły wersję drukowaną oraz wszystkie potrzebne dokumenty, a także przesłały wersję elektroniczną na email lirycznejaslo@gmail.com, po weryfikacji otrzymały potwierdzenie mailowe.

Jednocześnie informujemy, że nie wystawiamy zaświadczeń o udziale w Konkursie uczestnikom. Tylko laureaci Konkursu otrzymują dyplomy potwierdzające zdobyte miejsca lub wyróżnienia.

W tym roku w Konkursie wzięło udział 224 uczestników, którzy nadesłali 457 utworów..O terminie Finału Konkursu i ogłoszeniu listy laureatów poinformujemy na naszej stronie. Osoby nagrodzone otrzymają wcześniej informację na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia. Finał Konkursu planowany jest na początku czerwca 2024 r.