Facebook ikonka prawy margines

Konkursy: XXVIII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”

15 stycznia - 20 maja 2023
Konkursy: XXVIII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”

Zakończyliśmy przyjmowanie prac na XXVIII Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”. Trwa rozpakowywanie prac i sprawdzanie zgodności nadesłanych prac i dokumentów z Regulaminem Konkursu.

Osoby, które złożyły wersję drukowaną oraz wszystkie potrzebne dokumenty, a także przesłały wersję elektroniczną na email lirycznejaslo@gmail.com,  po weryfikacji otrzymają potwierdzenie mailowe. Prosimy o cierpliwość.

Jednocześnie informujemy, że nie wystawiamy zaświadczeń o udziale w Konkursie uczestnikom. Tylko laureaci Konkursu otrzymują dyplomy potwierdzające zdobyte miejsca lub wyróżnienia.

O terminie Finału Konkursu i ogłoszeniu listy laureatów poinformujemy na naszej stronie. Osoby nagrodzone otrzymają wcześniej informację na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.