Facebook ikonka prawy margines

Literacki Park

01 kwietnia - 01 listopada 2011
Literacki Park

Od kwietnia do listopada 2011r. realizowany był projekt Literacki Park, w ramach którego odbyło się wiele kulturalno-edukacyjnych imprez adresowanych do różnych grup wiekowych. Dla dorosłych i młodzieży organizowane były spotkania autorskie z wybitnymi twórcami literatury polskiej m.in.  Dariuszem Bugalskim, poetą, prozaikiem,  dziennikarzem radiowej „Trójki”; Mariuszem Sieniewiczem, laureatem wielu nagród literackich;   Markiem Krajewskim, mistrzem polskiego kryminału; Marcinem Kowalskim, reporterem „Gazety Wyborczej”, który opowiadał o pracy reporterów, żmudnych poszukiwaniach i ich efektach; Anną Dziewit-Meller i Marcinem Mellerem, których opowieści skupiły się wokół wydanej wspólnie książki „Gaumardżos: opowieści o Gruzji”. W ramach obchodów Roku Miłosza odbyło się spotkanie z Agnieszką Kosińską, która była sekretarką i współpracownicą poety oraz  gry uliczne „Miłosz”, czyli kulturotwórcza i edukacyjna zabawa przygotowana przy współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle. Odbył się wykład Grzegorza Leszczyńskiego „Dlaczego warto czytać” adresowany do bibliotekarzy, pedagogów i rodziców.
Dzieci miały okazję poznać swoich ulubionych autorów m.in. Melanię Kapelusz,  Henryka Nicponia, Elizę Piotrowską, Ewę Chotomską. Do najmłodszych  adresowany był również spektakl Teatru Lalki i Aktora PARAWAN z Krakowa „Śpiewogra: Śliwiakobranie”, który powstał na podstawie wierszy Tadeusza Śliwiaka dedykowanych jego córkom, projekcja filmu „Gnomeo i Julia”, czyli romansu wszechczasów,  barwnej opowieści o miłości  ogrodowych krasnali oraz gry uliczne „Tropem Roalda Dahla”, których uczestnicy podążali ścieżkami znanych książkowych postaci autora „Charliego i fabryki czekolady”.
Ważnym elementem projektu było zachęcenie dzieci i młodzieży  do aktywnego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym , w tym celu wykorzystując nowe formy promocji literatury, zorganizowano konkurs „Słowo dźwiękiem pisane” na samodzielnie stworzony audiobook  oraz  konkurs literacki „Napisz opowiadanie z Martą Mizuro”.
W czasie trwania projektu na bieżąco prowadzony był blog z realizacji zadania  http://literackipark.blog.onet.pl/. Przygotowano również wystawę z przebiegu zadania  oraz wydano folder w nakładzie 250 egz.

Łącznie w ramach projektu odbyło się 18 imprez, w których uczestniczyło ponad 1820 osób.