Facebook ikonka prawy margines

Wystawa: Reprint teraźniejszości w dokumentach życia społecznego

,
Wystawa: Reprint teraźniejszości w dokumentach życia społecznego

Reprint teraźniejszości w dokumentach życia społecznego

  • nowa wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle, realizując zadanie wynikające ze Statutu, gromadzi materiały dotyczące własnego regionu, w tym dokumenty życia społecznego od 2001 roku. Obecnie posiada we własnych zbiorach blisko siedem tysięcy materiałów. Najcenniejsze z nich prezentujemy na wystawie. Obok druków okolicznościowych organizacji pożytku publicznego, folderów promocyjnych i materiałów konferencyjnych, prezentujemy archiwalne wydania biuletynów solidarnościowych oraz jednodniówek, pozyskanych dzięki ofiarności osób prywatnych, między innymi Adama Pawlusia, Antoniego Pikula, Zbigniewa Dranki. Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym,  Muzeum Regionalnym czy Jasielskim Domem Kultury otrzymujemy bieżące materiały. Uzupełnienia wymagają druki ulotne  z ośrodków edukacyjno - oświatowych, oraz wielu stowarzyszeń. Brakuje dokumentów życia społecznego z współczesnych, jak i nie istniejących już zakładów pracy. Dążąc do kompletności zbiorów pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej zaangażowali się w pozyskiwanie druków ulotnych na drodze osobistych zainteresowań jak  i kontaktów towarzyskich. Potrzebujemy jednak wsparcia.

Współczesna definicja mówi o „drukach dotyczących poszczególnych dziedzin życia współczesnego, odzwierciedlających wewnętrzną działalność różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń i instytucji. Wydawane są w celu osiągnięcia doraźnych celów informacyjnych, propagandowych, reklamowych i normatywnych. Zwykle przeznaczone są dla określonego kręgu odbiorców i najczęściej do pozaksięgarskiego sposobu rozprowadzania. Charakteryzują się różnorodną formą i szatą graficzną; występują w postaci druków ulotnych, zwartych i ciągłych.” Czym więc są w istocie rzeczy? Materiałami publikowanymi w związku z określonymi wydarzeniami w formie broszur, afiszy, plakatów, programów kinowych i teatralnych, cenników, klepsydr, pocztówek i in.

Druki ulotne o charakterze propagandowym (np. polityczne) lub reklamowym (np. księgarskie) są rozpowszechniane masowo bezpłatnie. W okresie stanu wojennego były alternatywną formą wyrazu opinii publicznej wobec informacji rozpowszechnianych w oficjalnych środkach masowego przekazu.  Z okazji przypadającej w przyszłym roku 20 rocznicy obrad „Okrągłego Stołu”, w wyniku których podpisano porozumienie o wyborach parlamentarnych oraz zwycięstwa „Solidarności” w tychże, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle pokaże zbiory druków drugiego obiegu z lat 1976-1989. 

Mając świadomość ulotności, bo przejściowej wartości użytkowej, z czasem jednak bezcennych, bo unikatowych dokumentów życia społecznego, zwracamy się z prośbą o pomoc w gromadzeniu bieżącej literatury i ratowaniu materiałów, będących świadectwem życia społecznego w przeszłości. Wiele nieocenionych pod kątem historycznym materiałów, złożonych w szufladach wysłużonych biurek, na dolnych półkach regałów, zapomniane przez właścicieli, giną bezpowrotnie przy okazji kolejnych remontów, bądź przeprowadzek. Stąd apel o udostępnienie dokumentów życia społecznego szerszemu gronu odbiorców, za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej, świadectwa naszej ”własnej” historii.