Facebook ikonka prawy margines

Dla bibliotekarzy: Walny zjazd Oddziału SBP

piątek, 15 lutego 2013
Dla bibliotekarzy: Walny zjazd Oddziału SBP

W dniu 15 lutego 2013 r., w związku z upływającą kadencją, odbyło się walne zebranie członków Oddziału SBP w Jaśle.
Zebrani zapoznali się ze sprawozdaniami: Przewodniczącej Oddziału SBP w Jaśle, Małgorzaty Piekarskiej z działalności Zarządu Oddziału SBP w Jaśle za lata 2009-2012; finansowym przedstawionym przez skarbnika Oddziału, Dorotę Kamińską oraz Komisji Rewizyjnej przedstawionym przez przewodniczącą Komisji, Dorotę Gruszkę.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami przystąpiono do wyboru nowych władz. Na przewodniczącą Oddziału SBP w Jaśle ponownie została wybrana Małgorzata Piekarska. W skład Zarządu Oddziału weszli:
- wiceprzewodnicząca - Stanisława Ablewicz
- skarbnik – Dorota Kamińska
- sekretarz - Beata Szybka

oraz członkowie: Halina Łopatkiewicz, Krystyna Czechowicz, Janina Hendzel, Krystyna Kościk-Torba
Wybrano również Komisję Rewizyjną w skład, której weszły: Dorota Gruszka, Krystyna Ziemba oraz Izabela Wojtunik.
Na delegatów na Zjazd Okręgowy w Rzeszowie wybrano: Małgorzatę Piekarską, Stanisławę Ablewicz i Krystynę Czechowicz.

Ustalono główne założenia planu działania na 2013 r., które obejmują m.in. wspomaganie bibliotek gminnych w działalności edukacyjno-kulturalnej i prowadzenie działań interwencyjnych w obronie interesów grupy zawodowej bibliotekarzy.