Facebook ikonka prawy margines

MBP w Jaśle w gronie ośmiu najaktywniejszych bibliotek w Polsce!

czwartek, 10 - sobota, 19 maja 2012
MBP w Jaśle w gronie ośmiu najaktywniejszych bibliotek w Polsce!

10 maja 2012


Podczas konferencji inaugurującej III Warszawskie Targi Książki odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011 organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle po raz kolejny otrzymała wyróżnienie w konkursie za podtrzymywanie wysokiego poziomu imprez służących promocji książki i czytelnictwa, kreatywność w pozyskiwaniu użytkowników i ich edukacji kulturalnej. Biblioteka znalazła się w gronie ośmiu najaktywniejszych bibliotek w Polsce. Jest to już trzecia nagroda w tym konkursie, w 2010 r. jasielska biblioteka zajęła II miejsce w konkursie, a w 2011 r. otrzymała wyróżnienie specjalne.

MBP w Jaśle realizuje szereg różnorodnych działań kulturalno-edukacyjnych mających na celu popularyzację czytelnictwa i upowszechnianie wiedzy, m.in. zajęcia animacyjno-czytelnicze, zajęcia edukacyjne, spotkania autorskie, promocje książek, spotkania dyskusyjnych klubów książki, warsztaty internetowe. Obok zbiorów książek i czasopism drukowanych biblioteka posiada bogate zbiory multimedialne gromadzone na różnych nośnikach, standardem jest dostępność Internetu. Co roku dodawane są nowe formy pracy. W czerwcu 2011 r. powstał Klub Czytających Rodzin, od października realizowany jest cykl „Zostań czytelnikiem! Odkryj krainę książki i biblioteki” oraz przy współpracy z Jasielskim Uniwersytetem Dziecięcym zajęcia Przystanek Biblioteka Juniwersytecka. W 2011 r. realizowane były dwa projekty dofinansowane przez MKiDN: Literacki Park oraz VI Festiwal Poezji i Prozy. MBP w Jaśle była partnerem dla Nieformalnej Grupy Młodzieży MAKAMZA, która realizowała projekt HAPPYlegEND w ramach programu Młodzież w działaniu. Stałym elementem zajęć dla dzieci jest głośne czytanie, które odbywało się nie tylko w bibliotece, ale również podczas Pikniku Europejskiego w Pałacu w Gorajowicach, w czasie pikniku w Parku Miejskim czy w Stajniach Kawaleryjskich.
Przy MBP działają: Klub Powiększania Wyobraźni, zrzeszający lokalnych twórców i miłośników literatury, Klub Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”, Klub Czytających Rodzin, Jasielski Klub Podróżnika i dwa Dyskusyjne Kluby Książki.