Facebook ikonka prawy margines

Projekty: Turniej Jednego Wiersza

poniedziałek, 30 września 2013
Projekty: Turniej Jednego Wiersza

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza do udziału w Turnieju Jednego Wiersza.

Celem konkursu jest promowanie literatury i czytelnictwa przy użyciu nowatorskiej formy -  turnieju poetyckiego. Podstawowym celem Turnieju jest prezentacja twórczości poetyckiej  oraz wyłonienie spośród laureatów młodych talentów literackich. Turniej ma formułę otwartą, tematyka tekstów poetyckich nie jest określona. Warunkiem przystąpienia do konkursu było nadesłanie jednego utworu poetyckiego, nieprzekraczającego 50 wersów, dotychczas nie publikowanego i nie zgłaszanego do innych konkursów oraz dołączenie danych osobowych uczestnika. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę artystyczną wartość tekstu, jak również sposób jego prezentacji. Konkurs będzie  trwał w dniach  27 sierpnia – 27 września 2013r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://www.mbp.jaslo.pl oraz http://wariacjeliterackie.blogspot.com/ .

Współorganizatorem Turnieju jest Klub Inicjatyw Artystycznych „Wschód”. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Wariacje literackie”, który dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny nad projektem sprawują: Radio Via, Telewizja Obiektyw, TV Jasło oraz portale: www.jaslo4u.pl; www.jaslonet.pl; www.jasloinfo.pl; www.itvpodkarpacie.pl; www.terazJaslo.pl;  www.twojejaslo.pl; www.wirtualnejaslo.pl
 

Patronat medialny:
Dofinansowanie: