Facebook ikonka prawy margines

Sztuka jest życiem - spotkanie z Martą Rączką

wtorek, 15 maja 2012
Sztuka jest życiem - spotkanie z Martą Rączką

15 maja 2012 r. gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle była Marta Rączka. Marta Rączka jest artystą plastykiem związanym ze środowiskiem jasielskim. W kręgu jej zainteresowań leży malarstwo akrylowe. Z wielką estymą wspomina Uniwersytet Ludowy we Wzdowie, który dał jej solidne podstawy teoretyczne i praktyczne. Panująca tam atmosfera, wyzwalała kreatywność i dawała szansę na wewnętrzne oczyszczenie. Obecnie Uniwersytet znajduje się w Woli Sękowej. Rozmowie o twórczości Marty Rączki towarzyszyła prezentacja multimedialna jej prac, która zawierała ikony, portrety i abstrakcje. Szeroki komentarz pozwolił odczytać zamysły malarki i genezę niektórych dzieł. Obrazom nie nadaje tytułów, być może w obawie przed ich skończeniem. Obraz musi być otwarty - powiedziała. Zgodziła się też ze stwierdzeniem, że najważniejszy jest dialog widza z obrazem, podobnie jak w przypadku książki i czytelnika w trakcie procesu czytania. Artystka nie ukrywa, że jest pod wrażeniem dzieł: Kiko Arguello, Paula Klee, Wasilly’a Kandinskiego i Friedensreich Hundertwassera. Bardzo trafna wydaje się myśl obecnej na spotkaniu poetki Barbary Tory: Każdy twórca uprawiający sztukę jest rozmiłowany w swoim dziele i jest to uczucie porównywalne do uczuć rodzicielskich. Jeżeli jesteśmy przy pojęciu piękna wyrażonego obrazem, to właśnie dzisiaj mamy tego dobry przykład w dziełach Marty Rączki. Spotkanie odbyło się w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.