Facebook ikonka prawy margines

Całe Jasło czyta dzieciom

piątek, 03 kwietnia 2009

„CAŁE JASŁO CZYTA DZIECIOM”

 

Szóstego kwietnia 2009 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się podsumowanie akcji  „Całe Jasło czyta dzieciom” za rok szkolny 2007/2008. Było ono okazją do podziękowania osobom, firmom i instytucjom, które na różne sposoby wspierały działania MBP w naszym mieście i powiecie w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle aktywnie współpracuje z „Fundacją ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” już od siedmiu lat. W ramach ogólnopolskiej akcji, Oddział dla dzieci i trzy filie MBP w Jaśle organizują różnorodne spotkania czytelnicze, które maja na celu propagowanie wśród dzieci, młodzieży i rodziców idei głośnego czytania. W ogólnopolskim konkursie Fundacji ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom na najlepiej przeprowadzoną kampanię w roku szkolnym 2007/2008  MBP w Jaśle przyznano nagrodę najwyższą - Super Statuetkę. Warto przypomnieć, że MBP w Jaśle nie po raz pierwszy została doceniona przez Fundację ABCXXI. Za działalność w roku szkolnym 2002/2003 otrzymała Statuetkę, w 2003/2004 - Medal, a w 2004/2005 i 2005/2006 Super Statuetkę. Osiągnięcie tych sukcesów było możliwe dzięki pomocy i zaangażowaniu sponsorów oraz współorganizatorów aktywnie uczestniczących w podejmowanych przez MBP w Jaśle działaniach kulturalno – edukacyjnych.

         Podczas imprezy Dyrektor MBP w Jaśle Małgorzata Piekarska podziękowała sprzymierzeńcom i sponsorom akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w roku 2008 oraz przekazała dyplomy przyznane przez Zarząd Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” na wniosek  MBP w Jaśle. Dyplomy za życzliwość i wsparcie przekazano: Burmistrz Miasta Jasła – Marii Kurowskiej, Urzędowi Miasta Jasła, Marcinowi Wanatowi, KSG Sp. zo.o. w Tarnowie Oddziałowi Zakładów Gazowniczych w Jaśle, Jasielskiemu Stowarzyszeniu Jeździeckiemu, Obiektywowi Jasielskiemu oraz Portalowi internetowemu Jaslo4u. Dyplomy za aktywny udział przekazano: ks.dr Marianowi Putyrze, Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Medycznej Szkole Policealnej,  Wojciechowi Piękosiowi – Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich nr 5, Szkole Podstawowej nr 4, Zespołowi Szkół Miejskich nr 4, Szkole Podstawowej nr 5 przy SOSW, Szkole Podstawowej nr 2, Przedszkole nr 3. Dyplomy przyznane zostały również innym instytucjom, placówkom edukacyjnym oraz mediom. Pozostałym sprzymierzeńcom akcji „Całe Jasło czyta dzieciom” dyplomy przekazane zostaną w najbliższym czasie.

W trakcie uroczystości oprócz wyświetlenia promocyjnego filmu Fundacji ABCXXI, multimedialnej prezentacji działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku szkolnym 2007/2008, nie zabrakło głośnego czytania. Zebranym na sali dzieciom  Burmistrz Miasta Jasła - Maria Kurowska, ks. dr Marian Putyra, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Oddziału Zakładów Gazowniczych w Jaśle- Barbara Chochołek, Komendant Powiatowy Policji –Robert Woźnik, Alicja Dachowska – Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – Wiesław Latoszek oraz Wojciech Piękoś – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle, Grzegorz Myśliwiec (Bank PEKAO S.A. Oddział I) czytali dzieciom baśń H.Ch. Andersena „Latający kufer”. Na dzieci czekały również inne atrakcje: zabawy integracyjne, plastyczne, zagadki literackie, nawiązujące do obchodów Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej.