Facebook ikonka prawy margines

Film animowany o Jaśle

piątek, 18 maja 2012
Film animowany o Jaśle

Czy najbliższe sercu zakątki Jasła i związane z nimi emocje można przekazać w formie bajki? Przekonali się o tym doskonale uczestnicy dwudniowych warsztatów filmu animowanego, zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, którzy stworzyli podczas Tygodnia Bibliotek film „Moje miasto Jasło”. Wspólne dzieło uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, 2 i 4 powstało pod opieką Anieli Lubienieckiej – reżysera, scenografa i scenarzysty, lidera projektu ogólnopolskiego forum prezentacji i wspierania dziecięcej twórczości filmowej.
Podczas pracy nad filmem dzieci miały okazję by zapoznać się z warsztatem filmowca, od podstaw stworzyć wykreowane przez siebie postaci i ożywić je animując. Warsztaty były świetną okazją do rozwijania nowych zainteresowań, a efekty powstałego dzieła znakomitą nagrodą i mobilizacją do kontynuowania zaszczepionej wizji.
Jasielska Biblioteka stała się jednym z ośrodków włączających się w autorski projekt ogólnopolskiego forum prezentacji i wspierania dziecięcej twórczości filmowej. Jasło jest drugim na Podkarpaciu miejscem, gdzie m.in. będzie mógł odbyć się Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych „halo echo”, a biblioteka trzecią placówką kultury z Podkarpacia, która stała się ośrodkiem wspierającym projekt. Film „Moje miasto Jasło” zostanie zaprezentowany w Panoramie Filmowej Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych Filmów Animowanych we Wrocławiu w dniach 1 – 3 czerwca 2012 r.