Facebook ikonka prawy margines

Jasielska jesień literacka

środa, 06 sierpnia 2008
Jasielska jesień literacka

Jasielska jesień literacka

 

W tym roku już czwarty projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle zyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt „III Festiwal Poezji i Prozy” ma  promować czytelnictwo i zwiększyć zainteresowanie książką poprzez popularyzację najnowszej literatury polskiej oraz prezentację różnych form tekstu literackiego. Adresowany jest do osób interesujących się literaturą polską, szczególnie uczniów szkół średnich, gimnazjów i studentów oraz osób tworzących poezję i prozę z terenu Jasła i powiatu jasielskiego. Stanowi on kontynuację cyklu realizowanego w 2006 i 2007.  W trakcie poprzednich edycji gościliśmy m.in. Bohdana Zadurę, Michała Zabłockiego, Darka Fosa, Mariusza Grzebalskiego, Ignacego Karpowicza, Rafała Rżanego, Jasia Kapelę. Odbyły się dwa koncerty piosenki poetyckiej w wykonaniu Agnieszki Chrzanowskiej  w 2006 r. i Pauliny Bisztygi w 2007 r.

Realizacja projektu obejmuje cykl spotkań autorskich z twórcami najnowszej literatury polskiej – prozaikami, poetami, krytykami oraz dyskusje poświęcone roli literatury i mediów we współczesnym świecie.  „III Festiwal Poezji i Prozy” odbędzie się początkiem listopada br. Planowane są spotkania autorskie m.in. z Wojciechem Bonowiczem, Andrzejem Pilipiukiem, Małgorzatą Kalicińską. Festiwalowi towarzyszył będzie koncert piosenki poetyckiej w wykonaniu Anny Szałapak. Autorką i koordynatorką projektu jest Beata Szybka, kierownik Działu Informacyjnego.

MBP w Jaśle od kwietnia br. realizuje  trzy projekty, które otrzymały dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Twórcy i Słowa – IV jasielskie spotkania z literaturą”, „Całe Jasło czyta dzieciom” oraz „Giętki język, ładna mowa – o tym marzy każda głowa”. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje kultury m.in. biblioteki, domy kultury, muzea,  stowarzyszenia,  fundacje. Środki  finansowe otrzymują nowatorskie projekty, które prezentują najciekawsze formy promocji książki i czytelnictwa. Cieszy fakt, iż działania podejmowane przez MBP w Jaśle po raz kolejny zostały docenione.