Facebook ikonka prawy margines

Kluby: Akt twórczy jest zawsze poza artystą

piątek, 29 maja 2015
Kluby: Akt twórczy jest zawsze poza artystą

29 maja 2015 r. w „Malgalerii" Małgorzaty i Bogdana Samborskich odbyło się spotkanie Klubu Powiększania Wyobraźni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

„Malgaleria” to ważny punkt na mapie Jasła, gdzie  skupia się środowisko jasielskich plastyków, a organizowane w niej wystawy cieszą się wielkim powodzeniem. Odbywają się tam też warsztaty ceramiczne, rzeźbiarsko-malarskie dla różnych grup wiekowych. Artyści ideę terapii sztuką wyrażają poprzez różnorodne działania, dlatego w  ramach resocjalizacji prowadzą  zajęcia w placówkach penitencjarnych i  świetlicach środowiskowych. W sztuce powinny przemawiać emocje, indywidualizm i serce -– uważa B. Samborski.Obydwoje są rzeźbiarzami, autorami wielu prac wystawianych w Polsce i zagranicą. Ich tworzywem jest kamień, drewno, glina i metal - w nowatorskich połączeniach.

Wypalanie ceramiki  niesie ze sobą element niespodzianki. Kolor gliny zależy od  składników chemicznych, a akt twórczy jest zawsze poza artystą – powiedziała M. Samborska. Artystka odwołuje się do prastarych kultur, co wyraża w barwie i kształcie wypalanych przedmiotów. Jej paleta nigdy nie jest jednoznaczna, a przenikanie się kolorów daje niebywałe efekty. Swoje rzeźby układa w cykle m.in.: „Z wykopalisk”, „Z zielnika”, „Spotkania”. Wśród wielu prac szczególną uwagę klubowiczów zwróciła grupa ceramiczna „Oczekiwanie”.

Podziwialiśmy także miejskie pejzaże wykonane techniką akwareli,  słowackiego malarza Slavo Cupila i twórczość artystów nieformalnego stowarzyszenia „Plaja”.