Facebook ikonka prawy margines

Kluby: Na rubieżach transcendencji - „Wschód” Andrzeja Stasiuka

wtorek, 26 maja 2015
Kluby: Na rubieżach transcendencji - „Wschód” Andrzeja Stasiuka

26 maja 2015 w Czytelni Głównej MBP w Jaśle odbyło się spotkanie DKK „Liberatorium” podczas, którego rozmawiano o książce Andrzeja Stasiuka „Wschód”.

Gościem specjalnym był Wiesław Setlak, literaturoznawca, współpracownik wielu czasopism, w tym „Nowej Okolicy Poetów”. Przedstawił esej „Twórca wobec przestrzeni i czasu: przyczynek do rozważań o filozofii mobilności Andrzeja Stasiuka”.
Stasiuk to pisarz kosmograf, porusza się w przestrzeni Europy Środkowej i penetruje rubieże transcendencji – Anthropos, Theos, Kosmos. Jego język jest zmienny, czasem deklaratywny i konfesyjny. Dokonuje próby zdefiniowania Wschodu, a świat to dla niego zbiór zdarzeń - mówił Wiesław Setlak.

Fenomen prozy Stasiuka polega na tym, że jest bardzo niejednorodna w odbiorze i wywołuje różne emocje.
To mentalny nomada. W jego prozie interesuje mnie to, co on myśli o człowieku – powiedziała Stanisława Czernik. Autor „Wschodu” opisując tę część świata jest arcymistrzem w opisie i w uchwyceniu klimatu tego miejsca. Czyni to przy pomocy słów, które czułyby się wyśmienicie w poezji, tak zdumiewająco uderza wysublimowany język poetycki sięgający poza codzienność. Stało się to możliwe dzięki niezwykłej wrażliwości autora, dzięki „łasce niewinności i smutnych doświadczeń dzieciństwa” – uważa Barbara Tora.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle  uczestniczy w projekcie Dyskusyjnych Klubów Książki WiMBP w Rzeszowie pod hasłem „Podkarpackie rozmowy o książkach”. Projekt przygotowany jest przez Instytut Książki i WiMBP w Rzeszowie.