Facebook ikonka prawy margines

Kluby: Przeciw smutkom cóż pocznę

wtorek, 29 kwietnia 2014
Kluby: Przeciw smutkom cóż pocznę

29 kwietnia 2014 w DKK „Liberatorium” rozmawialiśmy o biografii Władysława Broniewskiego autorstwa Mariusza Urbanka.

Uczestnicy jednomyślnie uznali, że książka zweryfikowała ich poglądy na temat poety. Urbanek stworzył portret mężczyzny, kochanka i ojca. Wobec kobiet elegancki, adorował je i uwodził szalonymi pomysłami czułego kochanka.
Stanisława Czernik tak  określa swój stosunek do tej biografii:
Niby zna się życiorys poety jeszcze ze szkoły, zna przynajmniej kilka wierszy z recytacji na różnych szkolnych rocznicach i uroczystościach, czytało się to i owo  przy okazji lektur wspomnień różnych pisarzy i opracowań literackich, ale dopiero biografia taka jak książka Urbanka daje szansę na poznanie postaci tak odbiegającej od stereotypu jaki wytworzyła w nas szkoła i zbyt pobieżna lektura.
Poetka Urszula Wójcik jak nikt rozumie drugiego poetę, szalone emocje, z których wykuwa się wiersze.

Jego kunszt poetycki objawia się w lirykach po śmierci ukochanej córki wywołując u czytelnika współodczuwanie straty: 
Przeciw smutkom cóż pocznę,
o! brzozo!
Usnę, ależ się ocknę,
coś się we mnie rozpęta,
by pamiętać, pamiętać
o brzozo
!

Poezja zanurzona w polityce, w jej ideologii rewolucyjnej, jak wszystkie ideologie podlegająca przeobrażeniom, miała również różne oblicza w twórczości Broniewskiego, w której wiersz „Słowo o Stalinie” można określić jako wypadek przy pracy – powiedziała Barbara Tora.

Ta książka to ogrom rzetelnej pracy Mariusza Urbanka, świetna redakcja, archiwalne fotografie, tekst przeplatany fragmentami wierszy, pokazanie historii jego alkoholizmu, miłości do kobiet i  Ojczyzny – uważa Maria Kantor.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle  uczestniczy w projekcie Dyskusyjnych Klubów Książki WiMBP w Rzeszowie pod hasłem „Podkarpackie rozmowy o książkach”. Projekt przygotowany jest przez Instytut Książki i WiMBP w Rzeszowie.