Facebook ikonka prawy margines

Kluby: Tylko dziś jest twoje – rozważania o współczesnym patriotyzmie

poniedziałek, 23 października 2017
Kluby: Tylko dziś jest twoje – rozważania o współczesnym patriotyzmie

23 października 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle w ramach Klubu Powiększania Wyobraźni odbyła się dyskusja o książce Doroty Wodeckiej Polonez na polu minowym.

Do rozmowy autorka zaprosiła czołowych pisarzy literackiego panteonu, którzy próbowali określić czym jest dla nich patriotyzm, polskość i jak widzą swoją rolę w definiowaniu wartości narodowych. Książka Wodeckiej jest niezwykle ważnym głosem w dyskusji nad nieustannie trwającą debatą narodową.

Dla Krzysztofa Vargi to porządek i estetyka otoczenia. Magdalena Tulli postrzega polskość jako poczucie wspólnoty i sprawę którą często stawia się na ostrzu noża. Autorka „Szumu” uważa, że „tylko szacunek, który mamy dla innych pracuje na rzecz naszej wiary w siebie”. Eustachy Rylski widzi swój patriotyzm w polskich pejzażach, zwyczajach, języku i tradycji ziemiańskiej.

Uczestnicy spotkania próbowali zająć własne stanowisko w kontekście wypowiedzi pisarzy. Takie dyskusje są zawsze burzliwe i wzbudzają ogromne emocje.

Klasa człowieka zasadza się na skromności i szacunku dla drugiego. Mówiąc kolokwialnie „nie wylewa się przecież matce sosu na głowę” – uważa Stanisława Czernik.

Utożsamiam się z szeroko pojętym patriotyzmem ekonomicznym – dodaje Tadeusz Hołosyniuk.

Człowiek nie może ciągle żyć przeszłością. Powinien zanurzyć się całkowicie w teraźniejszości. Warto przyjrzeć się słowom Jana Pawła II „Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje" – podsumowała Teresa Furmanek- Wnęk.

Spotkanie zrealizowano dzięki akcji „Paczka literacka” organizowanej przez Wydawnictwo Agora oraz FRSI, za przyczyną której MBP w Jaśle otrzymała bezpłatny pakiet 21 książek oraz 2 audiobooków.