Facebook ikonka prawy margines

Kluby: Wokół totalitaryzmów

wtorek, 17 listopada 2015
Kluby: Wokół totalitaryzmów

17 listopada 2015 r. w DKK „Liberatorium”, rozmawialiśmy o książce Suki Kim „Pozdrowienia z Korei. Uczyłam dzieci północnokoreańskich elit”.

Książka Suki Kim była pretekstem do rozmowy o terrorze, ucisku władzy oraz moralnych aspektach funkcjonowania jednostki w systemach totalitarnych. Tadeusz Hołosyniuk, pasjonat historii i filozofii powiedział: Dla mnie książka Suki Kim jest nieco infantylna. Zwrócił szczególną uwagę na moralny i ekonomiczny aspekt funkcjonowania jednostki we wszelkich strukturach nacisku.

Wysłuchaliśmy także fragmentu książki Jörga Baberowskiego „Stalin. Terror absolutny”, w której jedna ze scen dotyczyła oklasków na zebraniach partyjnych i kary za ich przerwanie. Odwoływaliśmy się do klasyki: wiersza C.K. Norwida „Klaskaniem mając obrzękłe prawice”, „Cesarza” R. Kapuścińskiego oraz „Folwarku zwierzęcego” G. Orwella.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle  uczestniczy w projekcie Dyskusyjnych Klubów Książki WiMBP w Rzeszowie pod hasłem „Podkarpackie rozmowy o książkach”. Projekt przygotowany jest przez Instytut Książki i WiMBP w Rzeszowie.