Facebook ikonka prawy margines

„Michalina” w Muzeum

czwartek, 07 lipca 2011
„Michalina” w Muzeum

„Michalina” w Muzeum

 

Spotkanie Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”   nie odbyło się jak zwykle w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle ale w Muzeum Regionalnym. Twórcy w ramach poznawania kultury ludowej regionu zjawili się w  progach placówki,  po której oprowadził ich dyrektor  Alfred Sepioł.

 Dyrektor swoją opowieść rozpoczął od sali etnograficznej, która była dla obecnych szczególnie interesująca, bo związana ściśle z ich środowiskiem lokalnym i twórczymi pasjami. Przewodnik barwnie zarysował historię Pogórza. Język i kultura duchowa regionu to wg niego  najbardziej trwałe czynniki kulturotwórcze. Charakterystyczny dla tego regionu był wyrób narzędzi rolniczych i sztuki kamieniarskiej, której centrum znajdowało się w łemkowskiej wsi Bartne. Plastycznie został opisany strój pogórzański, którego skromna kolorystyka, zwłaszcza w stroju męskim była łączona z dystynkcjami  wojskowymi. Twórców szczególnie zaciekawiła  kolekcja ikon i kącik judaistyczny. Uwagę Krystyny Pilch przykuł Św. Nepomucen, patron miejscowości  Święcany, z której pochodzi poetka.  Teresa Macek opowiedziała rodzinną historię związaną ze St. Kadyi’m, który to wraz z żoną przebywał podczas wojny w Tarnowcu u rodziny Szustkiewiczów. Z  wdzięczności za gościnę podarował im figurkę Matki Boskiej Niepokalanej. Figurka ta znajduje się do dziś w domu artystki.

         Na zakończenie A. Sepioł podarował wszystkim uczestnikom foldery związane z działalnością Muzeum. Twórcy klubu podziękowali za owocny czas i piękną opowieść.