Facebook ikonka prawy margines

O zdrowym ciele i harcerskim duchu w Tygodniu Bibliotek w MBP w Jaśle

niedziela, 15 maja 2011
O zdrowym ciele i harcerskim duchu w Tygodniu Bibliotek w MBP w Jaśle

O zdrowym ciele i harcerskim duchu w Tygodniu Bibliotek w MBP w Jaśle

 

W organizację VIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle włączyły organizacje i firmy: 139 Drużyna Harcerska „Lisy”, NZOZ KEMED oraz Sklep Zielarsko-Medyczny przy ul. Kościuszki 19.

„Szybka pomoc ratuje życie” to lekcja biblioteczna przeprowadzona przez Natalię Szewkienicz z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej KEMED w Jaśle. Uczestnicy zajęć obejrzeli prezentację multimedialną oraz film dotyczący prawidłowego postępowania podczas wypadku drogowego, wzywania pogotowia ratunkowego, przeprowadzania masażu serca i sztucznego oddychania. Zapoznali się z  zasadami działania defibrylatora, używania maseczki i chusty opatrunkowej. Każdy chętny mógł spróbować akcji reanimacyjnej na fantomie. W trakcie lekcji zostały również zaprezentowane zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle dotyczące pierwszej pomocy.

O książce „W służbie Bogu, Polsce i bliźnim”, napisanej z okazji 20.lecia istnienia 139 Drużyny Harcerskiej „Lisy” opowiedział jej autor a zarazem założyciel drużyny, Wiesław Hap. Przedstawił najważniejsze wydarzenia z bogatej działalności „Lisów”, zaprezentował fotografie, a także opowiedział o motywach powstania publikacji. Wydanie książki „W służbie Bogu, Polsce i bliźnim” było ważne nie tylko w związku z jubileuszem drużyny, lecz przede wszystkim z powodu faktu, iż w ubiegłorocznej powodzi w Jaśle zniszczeniu uległa harcówka „Lisów”, a wraz z nią wiele cennych dokumentów. Publikacja ta obok tego co ocalało, jest jedynym źródłem informacji o bogatej działalności Lisów. Głos zabrali m.in.: Jerzy Kosiba, komendant Hufca ZHP w Jaśle, Aleksandra Zajdel-Kijowska, dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle, gdzie działa drużyna harcerska Lisy, Józef Nawracaj, właściciel firmy Frogart, która wydrukowała książkę, oraz druh przewodnik Leszek Woźniacki, który zajmował się komputerowym opracowaniem archiwalnych fotografii. Małgorzata Piekarska, dyrektor MBP w Jaśle, złożyła drużynie gratulacje i wręczyła dyplom za pomoc w trakcie kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2009/2010.

         O piramidzie zdrowia, normach WHO, tabelach zdrowego żywienia, reaktywacji masła, niebezpieczeństwie stosowania różnych diet na  spotkaniu „Zdrowy organizm - zasady zdrowego żywienia” opowiadali: Aleksandra Stryczniewicz, dietetyk oraz Tomasz Dobrowolski ze Sklepu Zielarsko-Medycznego przy ul. Kościuszki 19. Na spotkaniu zaprezentowano również książki dotyczące zdrowego odżywiania znajdujące się w zbiorach MBP w Jaśle.