Facebook ikonka prawy margines

Od 30 listopada Biblioteka ponownie OTWARTA

piątek, 27 listopada 2020
Od 30 listopada  Biblioteka ponownie OTWARTA

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi godzin i zasad funkcjonowania poszczególnych działów i filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle obowiązującymi od 30 listopada 2020 r. Zasady korzystania z Biblioteki są zgodne z obowiązującymi nas wytycznymi, w szczególności ministerialnymi i Biblioteki Narodowej.

- Wypożyczenia zbiorów w Wypożyczalni dla Dorosłych, w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz w filiach bibliotecznych odbywają się w trybie wolnego dostępu do półek, z zachowaniem obowiązkowej dezynfekcji rąk lub konieczności użycia rękawiczek jednorazowych, oraz z obowiązkiem zakrywania ust i nosa.

- Zostaje wstrzymana do odwołania możliwość skorzystania na miejscu ze zbiorów Czytelni Głównej. Na zewnątrz można wypożyczyć jednorazowo do 4 woluminów i 5 czasopism (z wyjątkiem dzienników), na okres podany przez bibliotekarza. Zbiory z Czytelni Regionalnej i Dokumenty Życia Społecznego nie podlegają wypożyczaniu.

- Wejście do Biblioteki Głównej odbywa się od ul. Kościuszki.

- Wszystkich odwiedzających bibliotekę obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych – nakładanie maseczek oraz dezynfekcja rąk lub nakładanie rękawiczek ochronnych (Biblioteka nie zapewnia maseczek oraz rękawiczek dla czytelników).


- W Bibliotece Głównej oraz w filiach bibliotecznych może jednocześnie przebywać ograniczona liczba czytelników:

  • Wypożyczalnia dla Dorosłych – 8 osób,
  • Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 4 osoby,
  • Czytelnia Główna – 3 osoby,
  • hol biblioteki – 4 osoby,
  • Filia nr 1 - 2 osoby,
  • Filia nr 2 – 4 osoby,
  • Filia nr 3 – 2 osoby.

- Prosimy NIE DEZYNFEKOWAĆ książek w domu. Zwracane zbiory będą poddawane kwarantannie.

- Zwroty i wypożyczenia zbiorów odbywają się bezpośrednio we właściwych agendach – Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia Główna, filie biblioteczne.

- Zwracane zbiory są poddawane 3-dniowej kwarantannie.

- W Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz filiach czytelnik może jednorazowo pożyczyć 8 książek i 5 zbiorów specjalnych na okres 30 dni.

- Preferowane są zamówienia dokonane poprzez konto czytelnika w systemie SOWA lub złożone telefonicznie.

- Kary regulaminowe za przetrzymanie materiałów bibliotecznych, których zwrot przypadł w okresie zamknięcia Biblioteki w listopadzie - nie będą naliczane.

- Istnieje możliwość wypożyczenia zbiorów przez osobę upoważnioną. W przypadku braku posiadania aktualnych upoważnień, czytelnik zgłasza telefonicznie chęć upoważnienia innej osoby do dysponowania jego kartą, podając imię i nazwisko oraz PESEL tej osoby.

- W miarę rozwoju sytuacji będziemy aktualizować zasady korzystania z Biblioteki. Wszystkie zmiany będą zamieszczane na naszej stronie internetowej www.mbp.jaslo.pl.