Facebook ikonka prawy margines

Odeszła Zofia Błażej

czwartek, 25 lutego 2021
Odeszła Zofia Błażej

Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość, że odeszła

Zofia Błażej

nauczycielka i artystka,
członkini Klubu Powiększania Wyobraźni
i Dyskusyjnego Klubu Książki „Liberatorium”,
która z wielkim entuzjazmem uczestniczyła
w działaniach kulturalno-literackich naszej Biblioteki.

Ciągle będzie w naszej pamięci.