Facebook ikonka prawy margines

Powiatowy Dzień Bibliotekarza

poniedziałek, 10 maja 2010
Powiatowy Dzień Bibliotekarza

W dniu 10 maja 2010 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle oraz MBP w Jaśle pragnąc uczcić Dzień Bibliotekarza zorganizowały uroczysty Powiatowy Dzień Bibliotekarza, czyli spotkanie bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu jasielskiego. Spotkanie odbyło się w sali Poszukiwania Nafty i Gazu w Jaśle. Małgorzata Piekarska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle złożyła wszystkim obecnym życzenia oraz odczytała list z życzeniami od Stanisława Turka, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

W trakcie spotkania przedstawione zostały prezentacje multimedialne bibliotek publicznych gminy Brzyska, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Tarnowiec. Działalność kulturalno-edukacyjną Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach oraz filii w Błażkowej przedstawiła Zofia Wachel, kierowniczka placówki. O działaniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Żmigrodzie i jej  filii w Kątach i w Nienaszowie opowiadała Krystyna Kościk-Torba, dyrektor biblioteki, a fotografie prezentował Ryszard Majka. Pracę i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Jasielskim i filii w Samoklęskach zaprezentowała Izabela Wojtunik, w zastepstwie Lidii Szarek, dyrektora instytucji.  O pracach związanych z komputeryzacją oraz formach pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarnowcu oraz filiach w Gliniku Polskim o w Łubnie Szlacheckim mówił Wacław Kozdrój, dyrektor biblioteki.

Dorota Woźnica z MBP w Jaśle przedstawiła projekcję „Przychodzi czytelnik do biblioteki”. Na koniec odbyła się prezentacja żartobliwych fotografii Tomasza Rutany i Marty Gąsiorowskiej zrealizowanych na konkurs fotograficzny  EBIB-u „ Pięta Bibliotelesa”.

Otworzona została też wystawa z cyklu „Prezentacje” przedstawiająca działalność edukacyjno-kulturalną bibliotek publicznych gminy Brzyska, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Tarnowiec. Ekspozycja będzie prezentowana w holu MBP w Jaśle od 10 - 31 maja 2010 r.