Facebook ikonka prawy margines

Powiatowy Dzień Bibliotekarza

środa, 28 maja 2008

Powiatowy Dzień Bibliotekarza  w Jaśle

 

W dniu 28 maja z okazji Dnia Bibliotekarza odbyło się spotkanie władz samorządowych i gmin powiatu jasielskiego z bibliotekarzami bibliotek publicznych powiatu jasielskiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojciech Piękoś, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle; Małgorzata Dubiel, sekretarz Gminy Jasło; Janina Byczek, sekretarz Gminy Skołyszyn; Stanisław Turek, dyrektor WiMBP w Rzeszowie; Bożena Janda, kierownik Działu Komputeryzacji WiMBP w Rzeszowie; Dorota Rzeszutek,  przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Małgorzata Piekarska, witając gości, podkreśliła  istotną funkcję MBP w Jaśle w działalności na rzecz bibliotek powiatowych.  Następnie głos zabrali przybyli na spotkanie goście specjalni. Gratulacje i podziękowanie dla bibliotekarzy w imieniu Starosty Powiatu Jasielskiego złożył Wojciech Piękoś. Dorota Rzeszutek przekazała w imieniu Zarządu Okręgu SBP list gratulacyjny. Spotkanie było okazją do uroczystego pożegnania odchodzących na emeryturę bibliotekarek z GOKiCz w Skołyszynie – Marię Czajkę, kierownika biblioteki, Annę Sosińską z Filii w Harklowej, Annę Bęben z Filii w Święcanach.

Stanisław Turek, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie wygłosił referat „Zadania biblioteki wojewódzkiej”. W wystąpieniu dobitnie podkreślił ważną rolę samorządów w finansowaniu kultury. „Od dróg  ważniejsza jest myśl. Każda złotówka przeznaczona na biblioteki zwraca się wielokrotnie”. Istotna  jest dbałość o jakość i standardy. Określił funkcje biblioteki wojewódzkiej, do których zaliczył:  merytoryczną pomoc biblioteki wojewódzkiej, budowanie strategii rozwoju, a także działalność promocyjną oraz rozmowy w negocjacjach z organizatorami bibliotek. Istotnym projektem inicjowanym przez WiMBP jest system bibliografii regionalnej województwa podkarpackiego.

Kolejny referat, wygłoszony przez Bożenę Jandę, kierownika Działu Komputeryzacji WiMBP w Rzeszowie, dotyczył Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej. „Taka biblioteka to depozytorium cyfrowe” – mówiła pani Janda. Zgromadzone zbiory zostają poddane obróbce i zdigitalizowane. Zasób biblioteki tworzony jest wspólnie z trzema instytucjami: WiMBP w Rzeszowie, Uniwersytetem Rzeszowskim i Politechniką Rzeszowską. Zbiory  dzielą się na cztery kolekcje: dziedzictwo kulturowe, materiały dydaktyczne, rozprawy doktorskie oraz regionalia. Przeważają materiały wydane przed 1939 r., do których wygasły  prawa autorskie. Sporą część stanowią widokówki, pocztówki, fotografie i pisma władz kościelnych z pierwszej połowy XIX wieku. Najstarszy certyfikat poboru rekrutów z 1749 r., to rarytas bibliofilski. W zbiorach znajdują się również dokumentu dotyczące Jasła. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć m.in. sprawozdania z gimnazjum jasielskiego z XIX w. oraz  pocztówki Jasła. Cele biblioteki cyfrowej to: rozszerzenie dostępu do zbiorów, promowanie piśmiennictwa regionalnego, ochrona oryginałów. W ciągu miesiąca PBC ma być dostępna w Internecie dla wszystkich użytkowników. Bibliotece przyznano grant na wyposażenie pracowni digitalizacyjnej.

Następnie odbyła się prezentacja multimedialna dotycząca działalności kulturalno-edukacyjnej bibliotek publicznych powiatu jasielskiego z komentarzem merytorycznym dyrektor MBP w Jaśle, Małgorzaty Piekarskiej, która  podkreśliła istotna rolę kulturotwórczą bibliotek w lokalnym środowisku oraz wkład bibliotekarzy w różnorodność metod i form pracy w celu  pozyskiwania nowych czytelników. W 2007 roku biblioteki publiczne powiatu jasielskiego zarejestrowały  20 651 czytelników, którzy wypożyczyli 381 766 wol.,  bibliotekarze udzielili 45 676 informacji, z bezpłatnego Internetu skorzystało 41 898 osób, zorganizowano 1 167 imprez, w których uczestniczyło ponad 23 580 osób.