Facebook ikonka prawy margines

Projekt: Warsztaty kompetencji językowych

wtorek, 06 - piątek, 09 listopada 2012
Projekt: Warsztaty kompetencji językowych

W ramach projektu "U-MÓWMY SIĘ NA...POLSKI!" 6 i 9 listopada gimnazjaliści wzięli udział w warsztatach kompetencji językowych, prowadzonych przez dr Barbarę Sokołowską, polonistkę i językoznawcę.

Uczniowie Gimnazjum nr 1, nr 2 i nr 4 w Jaśle, oraz z gimnazjów w Bieździedzy, Szebniach, Święcanach i Umieszczu pod okiem dr Barbary Sokołowskiej poznawali tajniki słów i wyrażeń, przedstawiali sposoby ich zastosowania w konkretnych sytuacjach, dyskutowali o sztuce wymowy. Pogłębiali znajomość związków frazeologicznych i układali przepełnione nimi przemowy. Wzięli udział w językowych scenkach, kalamburach i zagadkach. Efektem warsztatów są stworzone przez nich kolorowe książki, zachęcające do umówienia się na polski tytułami takimi jak „Podróż za jeden wyraz”, czy „Mówię, bo jestem”.