Facebook ikonka prawy margines

Promocja książki JASŁO - KALENDARIUM cz.4

wtorek, 17 czerwca 2008
Promocja książki JASŁO - KALENDARIUM cz.4

Zostawić coś po sobie – promocja „Kalendarium”

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego  zorganizowała 17 czerwca promocję kolejnego tomu autorstwa Felicji Jałosińskiej „Jasło Kalendarium od 1990 do 2000 roku”

Gości powitała dyrektor biblioteki Małgorzata Piekarska. Podkreśliła jak ważne jest wspieranie tego typu działań przez władze miasta.

Pani Burmistrz Maria Kurowska, podziękowała autorce „Kalendarium” za trud, włożony w wydawnictwo. Obiecała też wesprzeć inicjatywę powstania monografii Jasła. Jednocześnie stwierdziła, że: „jesteśmy środowiskiem jasielskim wyróżniający się pośród innych miast”. Dodała, że „wydawnictwa związane z Jasłem są bardzo ciepło odbierane za granicą, szczególnie przez Polonię”. Samej zaś autorce, złożyła życzenia zdrowia i weny twórczej.

Wiesław Hap, który w pracy nad „Kalendarium” pełnił rolę konsultanta historycznego, określił wartość książki jako kompendium z różnych dziedzin wiedzy. Trafia ono do różnego odbiorcy, stąd jego powszechność.

Mariusz Świątek, korektor i konsultant historyczny w swoim wystąpieniu podkreślił precyzję i sumienność pani Jałosińskiej. Życzenia owocnej współpracy złożyli też przedstawiciele zarządu SMJiRJ: A. Gawlewicz, B. Mastej, J. Romanow.

 Autorka z wielkim wzruszeniem podziękowała zebranym  za przybycie, zarówno przedstawicielom  miasta, młodzieży i wszystkim przybyłym. „Ważne też jest, aby nasze pokolenie zostawiło coś po sobie. Przeszłość jest w nas i z nami” – mówiła na spotkaniu. Ze swoistym poczuciem humoru opowiedziała anegdotę, która zdarzyła się przy zbieraniu materiałów.  Przeinaczenie faktu, powoduje czasem lapsusy. Metodyka pracy, którą się posługuje to rejestracja wydarzeń zawartych w wydawnictwach zwartych i czasopismach lokalnych. Felicja Jałosińska zapowiedziała kolejny tom  „Kalendarium” rejestrujący lata 2000 – 2005.

W Czytelni MBP, choć miejsca niewiele, pięknie zabrzmiały piosenki wykonane przez Mateusza Rówińskiego, solistę JDK przygotowanego przez Ewę Grzebień. Były one podziękowaniem dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania „Kalendarium”.