Facebook ikonka prawy margines

Promocja książki Wiesława Hapa

środa, 12 marca 2008
Promocja książki Wiesława Hapa

Atrakcje Jasła i Jasielszczyzny czyli promocja  Przewodnika

W dniu 12 marca br. odbyła się promocja Przewodnika po Jaśle i Jasielszczyźnie Wiesława Hapa zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle oraz  Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Sylwetkę autora oraz jego publikacje m.in. Ziemia Jasielska Naszą Małą Ojczyzną (1998), Poczet wybitnych jaślan i ludzi związanych z regionem (2005) przybliżyła zebranym Felicja Jałosińska, przewodnicząca Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. W imieniu autora i Stowarzyszenia podziękowała  Urzędowi Marszałkowskiemu w Rzeszowie, Urzędowi Miasta Jasła oraz innym sponsorom za wsparcie finansowe wydawnictwa.

Wiesław Hap omówił krótko inne, starsze przewodniki po Jaśle i powiecie, zaznaczył, że obecny poszerza niektóre wcześniejsze wątki oraz został wzbogacony o nowe informacje. Nie jest to przewodnik dla koneserów, ma bardziej ogólny charakter i jest przeznaczony głównie dla młodzieży oraz osób z zewnątrz, które nie znają historii, kultury i dziedzictwa narodowego tego skrawka Polski jakim jest Jasielszczyzna. Początek książki zawiera ogólne informacje na temat geografii i przyrody ziemi jasielskiej oraz krótki rys historyczny, są tutaj skumulowane główne atrakcje opisane później w poszczególnych trasach. Opisanych jest dziesięć tras  proponowanych do zwiedzania: cztery trasy dotyczą zwiedzania Jasła, a sześć tras opisuje najciekawsze do obejrzenia miejsca w powiecie. Założeniem autora było, aby jednego popołudnia przejść jedną trasę, ma to zachęcić młodzież do odkrywania interesujących miejsc i zabytków naszego regionu. Publikacja zakończona jest zbiorem praktycznych informacji turystycznych m.in. adresami gospodarstw agroturystycznych, schronisk, ośrodków zdrowia. Do Przewodnika dołączona jest mapka Jasła i powiatu jasielskiego, która dokładnie opisuje poszczególne trasy.

Obecna na spotkaniu Maria Kurowska, burmistrz miasta Jasła,  podziękowała Wiesławowi Hapowi za całą dotychczasową pracę i zaangażowanie w promowanie historii, kultury i turystyki miasta Jasła, życzyła autorowi wytrwałości i pasji w dalszej działalności oraz zachęcała obecną na spotkaniu młodzież do aktywnego korzystania z przewodnika i poznawania uroków Jasła i Jasielszczyzny.

W trakcie spotkania i na jego zakończenie wystąpił zespół muzyków, byłych uczniów Wiesława Hapa: Jakub Barański i Dawid Dybaś (akordeony) oraz  Kacper Szpyrka (skrzypce) i Wojciech Serwa (gitara).