Facebook ikonka prawy margines

Słowo wyrosłe z roli

środa, 18 lutego 2009
Słowo wyrosłe z roli

Swojskie tematy czyli poezja ludowa w bibliotece

 

18 lutego 2009 r. odbyło się w spotkanie z poezją ludową. Twórczość swoją prezentowały Maria Bielamowicz i Maria Tomasik. Obie poetki związane są z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich  Siepietnicy i Sądkowej. W poezji podejmują wątki magiczno-rytualne, religijne, moralizatorskie a także rodzinno-domowe. Dla obu poetek istotna jest funkcja edukacyjna ich wierszy. Dla przykładu przeczytały  „Morał i „Telewizor”. Cechami rozpoznawalnymi poetyckiego stylu ludowego są:  zdrobnienia, paralelizmy obrazów przyrody i przeżyć człowieka oraz technika powtórzeń. Ważna jest zasada uczuciowości, naiwności wyobrażeń oraz prostota. Wiersz Marii Bielamowicz „O chlebie” , to poetycki zapis rytuału pieczenia chleba. Przeczytała przejmujący wiersz ”Płacz sierot”: „Mamo odeszłaś od nas

Kiedy mróz ścisnął

Śniegu nie brakowało

Słoneczko nie świeciło

Czy Ci mamo zimno nie było?”

Maria Tomasik deklamowała wiersz z cyklu „Rozważania drogi krzyżowej”. Elementy gwary ludowej traktuje jako ważki środek przekazu.

Anna Kamieńska pisząc o literaturze ludowej zauważa, że odrębność środowiskowa i kulturowa wsi zanika. Wieś jednak, choć uległa w ostatnich latach  ogromnym przemianom stara się podtrzymywać niektóre elementy folkloru. Maria Tomasik, przedstawiła krótką historię Kół Gospodyń Wiejskich, które  te tradycje podtrzymują. Same poetki  mają świadomość  własnej roli kobiet-poetek. Zgodnie podkreśliły szacunek dla książki i słowa , który panuje w ich domach.

Na zakończenie bawiły zgromadzoną licznie publiczność tekstami humorystycznymi z nutką frywolności, wzbudzając ogromny aplauz. Oto fragment wiersza Marii Tomasik „Baba”:

„Weź se babo pod pierzynę

Chłopaka młodego

Bo za krótko jest pierzyna

Ciepło bije z niego”

Tomiki wierszy Marii Bielamowicz „Powiedz ludziom, że kocham ich…” oraz Marii Tomasik ”Swojskie tematy, sami swoi”, „Kocham Cię ziemio, po której chodzę” dostępne są w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle w księgozbiorze regionalnym.

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Twórcy i Słowa V Jasielskie Spotkania z Literaturą”.