Facebook ikonka prawy margines

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Kuczkowskim

czwartek, 23 października 2008
Spotkanie autorskie z Krzysztofem Kuczkowskim

„Strażnik epifanii” - spotkanie z Krzysztofem Kuczkowskim

 

         Sopocki poeta  Krzysztof Kuczkowski, był gościem  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Jest on również krytykiem literackim i redaktorem czasopisma „Topos”, jurorem wielu konkursów literackich o randze ogólnopolskiej, pomysłodawcą i organizatorem  Konkursu Poetyckiego im. R.M. Rilkego. Cieszy się uznaniem czytelników i  krytyki. Wiesław Setlak określa go jako poetę filozoficznej debaty,  a  Karol Maliszewski  strażnikiem epifanii. Autor „Wieży widokowej” uważa, że „poeta to zawód życiowy”.  To on, jego zdaniem nosi w sobie lęk przed oceną własnych wierszy. Ceni w związku z tym instytucję mentora, który życzliwie patrzy na  początkującego poetę. Aby pisać dobre teksty trzeba jak mawiał W.H Auden: „czytać, czytać, czytać”,  Krzysztof Kuczkowski  zaś dopowiada - „pisać, pisać, pisać”. Nie zawsze należy  czekać bezczynnie na wenę twórczą,  wsłuchując się w  „drganie rzeczywistości”. Dobrze jest  wypowiedzieć się w  innej dziedzinie wiedzy. Dla K. Kuczkowskiego jest to muzyka. Do dziś nosi w sobie wspomnienie pracy w czasopiśmie muzycznym  „Gitara i bas”. Mówi: „jestem mocno wyczulony na urodę wiersza”. Sam, jako początkujący poeta ustawił sobie bardzo wysoki pułap. Do swoich mistrzów zalicza: Kawafisa, Rilkego, Eliota. Autor przeczytał kilka własnych wierszy oraz  wiersz Kawafisa „Czekając na barbarzyńców”. Korespondencja poetycka to dla niego „porozumienie się poza czasem”, a inspiracje poetyckie, z których czerpie, nadają nową jakość jego wierszom.

         Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Twórcy i Słowa – IV jasielskie spotkania z literaturą”, przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie prowadziła Barbara Sokołowska.