Facebook ikonka prawy margines

Święto bibliotekarzy

piątek, 13 maja 2011
Święto bibliotekarzy

Święto bibliotekarzy

 

13 maja 2011 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle uroczyście obchodzono Dzień Bibliotekarza. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle oraz MBP w Jaśle pragnąc uczcić święto bibliotekarzy zorganizowały spotkanie bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu jasielskiego z udziałem władz samorządowych oraz dyrekcji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

W programie spotkania znalazły się m.in. warsztaty dla bibliotekarzy „Komunikat dla mediów” prowadzone przez red. Krystynę Olszewską, o bibliotekach powiatu jasielskiego mówiła dyrektor MBP w Jaśle Małgorzata Piekarska, a biblioteki z powiatu jasielskiego biorące udział w Programie  Rozwoju Bibliotek przedstawiły przebieg działań. Beata Lubaś i Izabela Tomaszewska z GBP w Jaśle z siedzibą w Szebniach przygotowały prezentację o „Edukacja w bibliotekach gminy Jasło”, a Maria Sychta z GOKiCz w Skołyszynie „Biblioteka miejscem rozwoju: doświadczenia GOKiCz w Skołyszynie”.

Zaproszeni goście złożyli bibliotekarzom życzenia.

Stanisław Turek, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie pogratulował wszystkim bibliotekarzom dotychczasowych sukcesów życzył kolejnych osiągnięć.

Andrzej Czernecki, burmistrz miasta Jasła, składając życzenia powiedział m.in.”...słowa uznania kieruję do wszystkich pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do tego, że jasielska biblioteka jest niekwestionowanym liderem wśród innych bibliotek w naszym regionie, a jedną z bardziej znaczących w całej Polsce...”

Małgorzata Piekarska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle odczytała list z życzeniami od starosty powiatu jasielskiego, Adama Kmiecika, który życzył wszystkim pracownikom bibliotek m.in. „...kolejnych ciekawych pomysłów na szerzenie czytelnictwa, realizacji kolejnych projektów bibliotecznych oraz wytrwałości, uporu i energii w ich realizacji...”.