Facebook ikonka prawy margines

Wracamy! Działamy! Czytamy!

poniedziałek, 06 czerwca 2016
Wracamy! Działamy! Czytamy!

6 czerwca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się spotkanie Wracamy! Działamy! Czytamy! Na zaproszenie Burmistrza Miasta Jasła – Ryszarda Pabiana i Dyrektora Biblioteki – Małgorzaty Piekarskiej, partnerzy Biblioteki i osoby zaangażowane w remont mogli obejrzeć instytucję w jej nowych wnętrzach.

W spotkaniu wzięli udział: Burmistrz Miasta Jasła – Ryszard Pabian, Zastępca Burmistrza Miasta Jasła – Elwira Musiałowicz-Czech, Skarbnik Miasta Jasła – Jacek Borkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła – Henryk Rak, Lucyna Kloczkowska – Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz radni, dyrektorzy jasielskich jednostek kultury, szkół, przedszkoli, gminnych bibliotek publicznych, komendanci służb mundurowych i wszyscy Ci, którzy współpracują na co dzień z jasielską MBP.

Gościem specjalnym spotkania była ambasadorka akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - Edyta Jungowska.

Po powitaniu zebranych gości przez dyrektor MBP w Jaśle – Małgorzatę Piekarską, Burmistrz Ryszard Pabian opowiedział o przedsięwzięciu związanym z remontem biblioteki oraz wyraził zadowolenie z powrotu instytucji do swojej pierwotnej siedziby. W imieniu dyrektora WiMBP w Rzeszowie zabrała głos – Lucyna Kloczkowska, odczytując list mówiący o randze i roli biblioteki w środowisku lokalnym. O wartości czytania opowiedziała zebranym – Edyta Jungowska, aktorka znana m.in. z popularnej serii audiobooków dla dzieci pt. „Edyta Jungowska czyta Astrid Lindgren”. O promocji czytania i nowych mediów jako podstawie rozwoju MBP w Jaśle mówiła dyrektor – Małgorzata Piekarska, prezentując przykłady działań biblioteki skierowane do społeczności lokalnej. Na zakończenie podziękowała władzom miasta za przeprowadzony remont i nowe wyposażenie biblioteki. Specjalne podziękowania skierowała do przedstawicieli instytucji, które wspomagały bibliotekę w czasie trwania remontu – Aleksandry Zajdel-Kijowskiej, dyrektora Zespołu Szkół Miejskich Nr 3, Kazimierza Mikruta, dyrektora Gimnazjum Nr 1 i Mieczysława Koguta, prezesa Stowarzyszenia Animatorów Kultury „Kolejarz”.

Po oficjalnej części wydarzenia nadszedł czas na wspólne rozmowy i oglądanie biblioteki w nowej odsłonie.