Facebook ikonka prawy margines

Współpraca UTW i MBP w Jaśle

sobota, 19 stycznia 2008
Współpraca UTW i MBP w Jaśle

Współpraca MBP w Jaśle i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Coraz większe zainteresowanie komputerem i internetem jako środkiem komunikacji, sprawiło, że do tego świata chcą przynależeć nie tylko ludzie młodzi, ale również starsi, dla których w większości jest to nowe narzędzie i medium technologiczne.

W dniach 14 - 17 stycznia br. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle na prośbę pani Ireny Becli z UTW, zorganizowała warsztaty z obsługi komputera i poruszania się w sieci internet dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób. Uczestnicy warsztatów poznali podstawowe zasady korzystania z komputera i edytora tekstu. Każda z osób pracowała na „swoim” stanowisku komputerowym. Po krótkiej prezentacji uczestnicy oswajali się z klawiaturą i myszką, poznali sposoby tworzenia plików i folderów, operacje na oknach w systemie Windows. Przedstawiono podstawowe informacje o sposobach dostępu i komunikacji komputerów w Internecie, oraz informacje o przeglądarkach internetowych i sposobach wyszukiwania informacji. Na zakończenie wszyscy założyli sobie konta e-mail, wysyłali i odbierali pocztę, poznawali możliwości jakie daje komunikowanie się przez internet.

- Wszyscy wykazali duże zainteresowanie tym medium, aktywność uczestników pokazała że w ciągu 8 godzin można się dużo nauczyć a obsługa komputera nie jest aż tak skomplikowana- mówi Tomasz Rutana - informatyk MBP prowadzący zajęcia. 

W pracy biblioteki komputery i internet spełniają bardzo ważną rolę. Umożliwiają komputerową obsługę czytelników, zapewniają czytelnikom elektroniczny dostęp baz bibliotecznych (katalog książek, bibliografii regionalnej, kartoteki zagadnieniowej, Centrum Informacji Lokalnej). Jak pokazał kurs komputer i internet okazały się bardzo atrakcyjny narzędziem także dla seniora.

- Nabyte umiejętności przydadzą nam się w dalszym zdobywaniu wiadomości i ułatwią korzystanie z komputera w życiu codziennym - mówi Stanisława Wiśniowska - uczestniczka kursu.

- Sieć internetowa to nie tylko kopalnia informacji. W zależności od potrzeb może być szkołą czy sklepem, jak również miejscem gdzie zawiera się nowe znajomości. Dzięki nowoczesnym komunikatorom pozwala na kontakt z rodziną czy znajomymi rozsianymi po całym świecie, można dzięki niemu sprawdzić stan konta w bibliotece czy rachunku w banku, zrobić przelew czy zapłacić rachunki – dodaje Tomasz Rutana i pomagająca mu w prowadzeniu kursu Katarzyna Musiał. 

- W związku z ciągle zbyt małą dostępnością kursów komputerowych, zwłaszcza tych bezpłatnych przeznaczonych specjalnie dla seniorów, biblioteka już w lutym organizuje po raz kolejny bezpłatne warsztaty które pomogą seniorom w oswojeniu się w kontakcie z komputerami i nowoczesnym medium jakim jest internet - mówi Małgorzata Piekarska dyrektor MBP.